Data dodania: 05.06.2024

Aktualizacja 5.06.2024

Zapytania Ofertowe

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi aktualnymi zapytaniami ofertowymi:

 

5.06.2024

Sprzedaż i dostawa nowej pompy ciepła

Projekt, który obejmuje przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający realizuje z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

 

Pełna treść dostępna do pobrania w linku poniżej:

Pobierz > 

OŚWIADCZENIE

Każdy ze składający ofertę, zobowiązuję się do podpisania oświadczenia o nie podleganiu i wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Pełna treść dostępna do pobrania w linku poniżej:

Pobierz > 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres pablito-21@o2.pl bądź pisemnie na adres Paweł Kwiecień, Leszcze 44A, 28-400 Pińczów

 


 

7.05.2024

Sprzedaż i dostawa nowej owijarki samojezdnej

Projekt, który obejmuje przedmiot zamówienia określony w niniejszym zapytaniu ofertowym zamawiający realizuje z udziałem dofinansowania ze środków unijnych w ramach działania Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury, inwestycja A1.4.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Pełna treść dostępna do pobrania w linku poniżej:

Pobierz > 

OŚWIADCZENIE

Każdy ze składający ofertę, zobowiązuję się do podpisania oświadczenia o nie podleganiu i wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

Pełna treść dostępna do pobrania w linku poniżej:

Pobierz > 

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres pablito-21@o2.pl bądź pisemnie na adres Paweł Kwiecień, Leszcze 44A, 28-400 Pińczów

Aktualności

Zapraszamy serdecznie do śledzenia najnowszych wydarzeń i aktualności związanych z naszymi dwoma markami PHU Pablo i Pablo Distribution.

Zobacz wszystkie

AKTUALNOŚCI